e-Consulate

This menu consists of electronic services serving Albanian citizens living outside their homeland or non-Albanian citizens.
The e-services dedicated to non-Albanian citizens require no user log in and can be found below.

 • Aplikim për vizë (Visa application)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, duke u paraqitur në Përfaqësi, me vizë.

  Click below to go to the service

  Enter
 • Aplikim për legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga institucione të huaja (Application for the legalisation of documents issued by a foreign institution)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë ose të huajve me banim jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për legalizimin e dokumenteve të huaj për të marrë më pas përgjigje nëpërmjet shërbimit postar

  Click below to go to the service

  Enter

The full list of e-services is only available in Albanian. To access it, please click here.