e-Consulate

This menu consists of electronic services serving Albanian citizens living outside their homeland or non-Albanian citizens.
The e-services dedicated to non-Albanian citizens require no user log in and can be found below.

 • Aplikim për vizë (Visa application)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, duke u paraqitur në Përfaqësi, me vizë.

  Click below to go to the service

  Enter
 • Aplikim për legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga institucione të huaja (Application for the legalisation of documents issued by a foreign institution)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë ose të huajve me banim jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për legalizimin e dokumenteve të huaj për të marrë më pas përgjigje nëpërmjet shërbimit postar

  Click below to go to the service

  Enter
 • Aplikim për leje kalimi (Laissez Passer)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë të aplikojnë online për leje kalimi. Këta shtetas shqiptarë, të rritur dhe fëmijë të cilët nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në Shqipëri do të pajisen me leje nëpërmjet shërbimit postar.

  This is an online service which Albanian citizens in a foreign country that do not have a valid travel document to return to Albania to apply for a “Laissez Passer” online and to receive the requested service by post.

  Click below to go to the service

  Enter
 • Aplikim për leje transport trupi (Laissez Passer for a Corpse)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë vendit, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar ose fax, lejen e transportit të trupit.

  This is an online service which allows family members or funeral agencies to apply for a “Laissez Passer for a Corpse” online and to receive the requested service by fax or post.

  Click below to go to the service

  Enter

The full list of e-services is only available in Albanian. To access it, please click here.