e-Services

This menu contains a list of all the electronic and information services available on the e-Albania portal. Below is the list of e-services available both in English and Albanian.
These e-services require no user log in.

 • Aplikim për vizë (Visa application)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, duke u paraqitur në Përfaqësi, me vizë.

  Click below to go to the service

  Enter
 • Aplikim për legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga institucione të huaja (Application for the legalisation of documents issued by a foreign institution)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë ose të huajve me banim jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për legalizimin e dokumenteve të huaj për të marrë më pas përgjigje nëpërmjet shërbimit postar

  Click below to go to the service

  Enter

The full list of services is only available in Albanian. To access it, please click here.