Sesioni juaj po skadon!


e-Pagesat

 • Fatura Utilitare
    

  Faturat e energjisë elektrike

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, të gjenerojnë faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e energjisë elektrike dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të shohin online gjobat e kontrollit në rrugë të DPSHTRR-së dhe t'i paguajnë ato online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shikojnë online gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shohin online statusin dhe detyrimet e mjeteve që zotërojnë dhe të gjenerojnë dokumentin me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Kundërvajtjet rrugore

  Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundërvajtje rrugore të papaguara, nëse po, t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Qeverisja Vendore
    

  Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Durrës (Biznes)

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik bizneset në Bashkinë e Durrësit mund të informohen për taksat dhe tarifat vendore si dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Qeverisja Vendore
    

  Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Durrës (Qytetar)

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët që banojnë në Bashkinë e Durrësit mund të informohen për taksat dhe tarifat vendore si dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe Paraja
    

  Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, bizneset në Bashkinë e Tiranës mund të informohen online nëpërmjet portalit e-albania për taksat dhe tarifat e papaguara vendore, si dhe t'i paguajnë ato online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Taksat e automjeteve

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të taksave të automjeteve në zotërim të qytetarëve e bizneseve dhe pagesën e tyre online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dokumente dhe Certifikata
    

  Aplikim për certifikatë pronësie mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë online për të marrë certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përhershëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përkohshëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për leje qarkullimi ndërkombëtare, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transport
    

  Aplikim për leje qarkullimi provizore

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, qytetarët/bizneset që zotërojnë një automjet mund të aplikojnë online për leje qarkullimi provizore në rast humbjeje, vjedhjeje ose dëmtimi, si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse për aplikimin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr