Sesioni juaj po skadon!


Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme


Kontakte

Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta" nr.6,

Qyteti: Tiranë

Tel: 08000022

Email: info@mfa.gov.al

Adresa web: http://www.punetejashtme.gov.al/