Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Mbrojtjes


Kontakte

Adresa:  Rruga e Dibrës

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 224 974

Email: informimi_mm@mbrojtja.gov.al

Adresa web: http://www.mod.gov.al/