Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës ushtron veprimtarinë e saj në hartimin, programimin dhe zhvillimin e politikave kombëtare te kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së tolerancës fetare e të dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në familjen, evropiane dhe botërore. Ky institucion harton jo vetëm politikat në fushën e artit, por edhe politika mbrojtëse dhe promovuese për trashëgiminë kulturore dhe për ekzistencën e Shqipërisë si një partner aktiv në marrëdhëniet ndërkombëtare.


Kontakte

Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu", ish Kinostudio "Shqipëria e Re"

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 271 324 / +355 42 222 508

Email: info@kultura.gov.al

Adresa web: http://www.kultura.gov.al/