Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë


Kontakte

Adresa:  Rruga e Kavajës, 1001

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 44 504 950

Email: info@sociale.gov.al

Adresa web: http://sociale.gov.al/