Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Turizmit dhe Mjedisit


Kontakte

Adresa: Bulevardi “Zhan d’Ark”, Nr 23.

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 224 537

Email: info@turizmi.gov.al

Adresa web: http://www.turizmi.gov.al/