Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Turizmit dhe Mjedisit


Kontakte

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr. 27

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 224 537

Email: info@moe.gov.al

Adresa web: http://www.turizmi.gov.al/