Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka si mision kryesor hartimin dhe zbatimin e politikave në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, sigurisë ushqimore e mbrojtjes së konsumatorit duke përfshirë gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë, peshkimit dhe akuakulturës dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve ujore.


Kontakte

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr 2

Qyteti: Tiranë

Tel: 0800 50 56

Email: info@bujqesia.gov.al

Adresa web: http://bujqesia.gov.al/