Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Lista e Drejtorive Arsimore dhe Zyrave Arsimore në qarqe dhe rrethe

Berat - Drejtoria Arsimore
Bulevardi Republika, Berat
Tel: +355 32 238850
Cel: +355 69 2237149
e-mail: darberat@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darberat.arsimi.gov.al

Dibër - Drejtoria Arsimore
Bulevardi "Elez Isufi", Peshkopi
Tel: +355 21822066
e-mail: dardiber@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dardiber.arsimi.gov.al/

Durrës - Drejtoria Arsimore
Lagjja Nr.16, Rruga: Mujo Ulqinaku, Durrës
Tel: +355 52222058
e-mail: dardurres@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dardurres.arsimi.gov.al/

Elbasan - Drejtoria Arsimore
Lagjja "Partizani", Rruga: "Janaq Kilica", Elbasan
Tel: +355 54 252680, +355 54 25 8466
e-mail: darelbasan@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darelbasan.arsimi.gov.al/

Fier - Drejtoria Arsimore
Lagjja "11 Janari", Rr. "Leon Rei", Fier
Tel: +355 34 229460
e-mail: DARFier@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darfier.arsimi.gov.al

Gjirokastër - Drejtoria Arsimore
Lagjja 11 Janari, Gjirokastër
Tel: +355 84262506
e-mail: dargjirokaster@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dargjirokaster.arsimi.gov.al/

Korçë - Drejtoria Arsimore
Adresa: Lagjja 17, Rruga: "Dhimitër Denasi", Korçë
Tel: +355 82 242872
e-mail: darkorce@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darkorce.arsimi.gov.al/

Kukës - Drejtoria Arsimore
Sheshi "Muharrem Bajraktari", Rruga "Islam Spahiu" pranë Postës Shqiptare, Kukës
Tel: +355 24222215
Fax: +355 24222215
e-mail: darkukes@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darkukes.arsimi.gov.al/

Lezhë - Drejtoria Arsimore
Rruga "Gjergj Kastrioti", Lezhë
Tel: +355 21522259
e-mail: darlezhe@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darlezhe.arsimi.gov.al/

Shkodër - Drejtoria Arsimore
Rruga "Edith Durham", Shkodër
e-mail: darshkoder@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darshkoder.arsimi.gov.al/

Tiranë (qytet) - Drejtoria Arsimore
Rruga "Jeronim De Rada", Tiranë
Tel: +355 42 229910
e-mail: dartiraneqytet@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dartiraneqytet.arsimi.gov.al/

Tiranë (qark) - Drejtoria Arsimore
Adresa: Kinostudio, Rruga "Aleksandër Moisiu", Tiranë
Tel: +355 4379948
Fax: +355 4379948
e-mail: DARTiraneQark@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dartiraneqark.arsimi.gov.al/

Vlorë - Drejtoria Arsimore
Lagjja “28 Nëntori”, Vlorë
Tel: +355 033224319
e-mail: darvlore@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darvlore.arsimi.gov.al/

Kuçovë - Zyra Arsimore
e-mail: zakucove@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darberat.arsimi.gov.al/index.php/za-kucove

Skrapar - Zyra Arsimore
e-mail: zaskrapar@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darberat.arsimi.gov.al/index.php/za-skrapar

Bulqizë - Zyra Arsimore
Lagjia Minatori ,Bulqizë
Tel: +3550219 22493
e-mail: ZABulqize@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dardiber.arsimi.gov.al/index.php/zabulqize

Mat - Zyra Arsimore
Sheshi: “Ahmet Zogu”, Burrel
Tel: +355 21722501 ; +35521722136; +35521722116
e-mail: zamat@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dardiber.arsimi.gov.al/index.php/zamat

Krujë - Zyra Arsimore
Adresa- Lagjia Nr.1. Kruje
Tel: 051122275
e-mail: ZAKruje@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dardurres.arsimi.gov.al/index.php/zakruje

Peqin - Zyra Arsimore
Lagjja Xhami, Peqin
Tel: +355 512 22346
e-mail: zapeqin@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darelbasan.arsimi.gov.al/index.php/za-peqin

Gramsh - Zyra Arsimore
Lagjia "Sporti", Gramsh
e-mail: ZAGramsh@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darelbasan.arsimi.gov.al/index.php/za-gramsh

Librazhd - Zyra Arsimore
e-mail: zalibrazhd@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darelbasan.arsimi.gov.al/index.php/za-librazhd

Mallakastër - Zyra Arsimore
Adresa: Lagjja "5 shkurti" Ballsh
Tel: +35531322652
email: ZAMallakaster@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darfier.arsimi.gov.al/index.php/za-mallakaster

Lushnjë - Zyra Arsimore
e-mail: zalushnje@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darfier.arsimi.gov.al/index.php/za-lushnje

Përmet - Zyra Arsimore
Rruga: "Hajredin Tremishti, Lagjia”Mejden” Përmet
Tel: +355 81322521
e-mail: zapermet@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dargjirokaster.arsimi.gov.al/index.php/za-permet\

Tepelenë - Zyra Arsimore
"Lagjja "Selam Musai", Tepelenë
Tel: +355 81422388
e-mail: ZATepelene@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dargjirokaster.arsimi.gov.al/index.php/za-tepelene

Devoll - Zyra Arsimore
Rruga 'Dëshmorët e Devollit", Bilisht
Tel: +355 811 23740, +355 811 22254
e-mail: ZADevoll@arsimi.gov.al
Adresa Web: http://darkorce.arsimi.gov.al/zadevoll

Kolonjë - Zyra Arsimore
Blloku nr.4 Kolonjë, Ersekë
Tel: 081222347
e-mail : ZAKolonje@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darkorce.arsimi.gov.al/index.php/za-kolonje

Pogradec - Zyra Arsimore
Lagjia 2, Rruga "100 Hapa drejt Europës", Porgradec
Tel: +355 83 22 22 71
e-mail: zapogradec@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darkorce.arsimi.gov.al/index.php/za-pogradec

Tropojë - Zyra Arsimore
Lagjia " Gjongecaj" Rruga "Fatmir Hasandoçi" B.Curri
e-mail: zatropoje@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darkukes.arsimi.gov.al/index.php/za-tropoje

Has - Zyra Arsimore
Sheshi "Luan Haradinaj", Krumë
Tel: +355 214 222 24
e-mail: zahas@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darkukes.arsimi.gov.al/index.php/za-has

Kurbin - Zyra Arsimore
Lagjja Nr.3, Laç, Kurbin
Tel: +355 53222215
e-mail: zakurbin@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darlezhe.arsimi.gov.al/index.php/za-kurbin

Mirditë - Zyra Arsimore
Sheshi "Abat Doçi", Rrëshen
Tel: 0035521622221
e-mail: zamirdite@ arsimi.gov.al
Adresa web: http://darlezhe.arsimi.gov.al/index.php/za-mirdite

Pukë - Zyra Arsimore
Lagjja Zezaj, Ndërtesa 64, Hyrja 1, Pukë
Tel: +355 21222413
Fax: +355 21222302
e-mail: zapuke@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darshkoder.arsimi.gov.al/index.php/za-puke

Malësi e Madhe - Zyra Arsimore
Lagjja " Mehaj ", pranë Komisariatit të Policisë, Koplik
Tel: +355 21122639
Fax: +355 21122639
e-mail: ZAMalesieMadhe@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darshkoder.arsimi.gov.al/index.php/za-malesi-e-madhe

Kavajë - Zyra Arsimore
Lagjja Nr. 3, Rruga "Jurgen Strausser", Kavajë
Tel: +355 55242648
e-mail: zakavaje@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dartiraneqark.arsimi.gov.al/index.php/za-kavaje

Kamëz - Zyra Arsimore
Bulevardi "Blu" Nr. 195, Kamëz
Tel: +355 44509026
Tel: +355 44509024
e-mail: zakamez@arsimi.gov.al
Adresa web: http://dartiraneqark.arsimi.gov.al/index.php/za-kamez

Delvinë - Zyra Arsimore
Lagjja “Sinan Ballaci”, Rruga “ Nazif Hadëri” Delvinë
e-mail: ZADelvine@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darvlore.arsimi.gov.al/index.php/za-delvine

Sarandë - Zyra Arsimore
e-mail: zasarande@arsimi.gov.al
Adresa web: http://darvlore.arsimi.gov.al/index.php/za-sarande


Kontakte

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.23

Qyteti: Tiranë

Email: info@arsimi.gov.al

Adresa web: http://www.arsimi.gov.al/