Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Drejtësisë


Kontakte

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 259 388

Email: info@drejtesia.gov.al

Adresa web: http://www.drejtesia.gov.al/