Ministria e Financave


Kontakte

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”; Nr.3

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 230 803

Email: mail@minfin.gov.al

Adresa web: http://www.financa.gov.al/