Sesioni juaj po skadon!


Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


Kontakte

Adresa: Bulevardi "Bajram Curri" Nr. 1

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 376 178

Email: info@shendetesia.gov.al

Adresa web: http://www.shendetesia.gov.al/