Ministria e Integrimit Europian


Kontakte

Adresa: Bulevardi "Dëshmoret e Kombit", sheshi "Nënë Tereza", nr. 1010

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 228 623 | 08000809

Email: info@integrimi.gov.al

Adresa web: http://integrimi.gov.al/