Ministria e Energjisë dhe Industrisë


Kontakte

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 222 245

Email: info@energjia.gov.aI

Adresa web: http://www.energjia.gov.al/