Shërbimet për "Ministria e Punëve të Jashtme"

 • Akreditim i gazetarëve të huaj në Republikën e Shqipërisë

  Ky shërbim iu ofrohet gazetarëve dhe korrespondentëve të agjencive dhe mjeteve të huaja të informimit, të cilët kryejnë veprimtarinë e tyre, të përhershme apo të përkohshme, në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Apostilimi i dokumenteve

  Certifikimi i dokumenteve të lëshuara nga institucionet shtetërore shqiptare dhe shoqërite private dhe që janë për përdorim jashtë vendit, konform Konventës së Hagës për heqjen e detyrimit të legalizimit të dokumenteve, tetor 1961.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizimi i dokumenteve shqiptare

  Legalizimi i dokumenteve të lëshuara nga institucionet shtetërore shqiptare dhe shoqërite private dhe që janë për përdorim jashtë vendit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizimi i dokumenteve të huaja

  Legalizimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet e huaja.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr