Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Mbrojtjes"

 • Rekrutimi i ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura

  Rekrutimi i ushtarëve për Forcat e Armatosura me një profil sa më të lartë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Procedura e rekrutimit të kandidatëve për oficerë aktivë në Forcat e Armatosura

  Procedura e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim karriere ushtarake si oficer/nënoficer/ushtar profesionist në Forcat e Armatosura

  Ushtarakët në rezervë/lirim mund të aplikojnë për t’u pajisur me vërtetimi për karrierën ushtarake. Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 2. pranë zyrave të Postës Shqiptare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për kryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Informacion rreth vërtetimit për kryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për moskryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Informacion rreth vërtetimit për moskryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për pagë kalimtare/reforme sipas trajtimit financiar real me këtë pagë, (për ish-ushtarakët e dalë në rezervë/lirim nga data 01.01.1999 e në vijim)

  Informacion për ushtarakët që kërkojnë vërtetim për pagë kalimtare/reforme, sipas trajtimit financiar real me këtë pagë, (për ish-ushtarakët e dalë në rezervë/lirim nga data 01.01.1999 e në vijim).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për vjetërsi shërbimi ushtarak, për pension pleqërie, pension invaliditeti, pension familjar

  Ushtarakët në rezervë/lirim kur mbushin kohën për pension pleqërie apo kalojnë në pension invaliditeti, aplikojnë për t’u pajisur me këtë vërtetim (modulari Nr. 31)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbimi i hartave dhe materialeve hartografike e gjeodezike

  Instituti Gjeografik Ushtarak i Shqipërisë është institucion shtetëror, shkencor, prodhues dhe Agjenci Hartografike Kombëtare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për pagë (për ish-ushtarakët e dalë në rezervë/lirim nga data 20.07.1992-01.01.1999)

  Informacion rreth vërtetimit për pagë (për ish-ushtarakët e dalë në rezervë/lirim nga data 20.07.1992-01.01.1999)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për vjetërsi në shërbim dhe pagën mesatare referuese neto, për institucionet e tjera

  Infomracion rreth Vërtetimit për vjetërsi në shërbim dhe pagën mesatare referuese neto, për institucionet e tjera

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr