Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Kulturës"

 • Licencim i agjencive të administrimit kolektiv të të drejtave të autorëve dhe të drejtave të tjera të lidhura me to

  Shqyrtimi i dosjeve të subjekteve të interesuara për t'u pajisur me licencë të administrimit kolektiv të të drejtave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i të drejtës së autorit

  Certifikon çdo marrëveshje apo kontratë, të lidhur dhe/apo të ndryshuar, ndërmjet palëve, subjekte të ligjit Nr.9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim/certifikim kontrate me objekt "Kalim të drejtash"

  Certifikon çdo marrëveshje apo kontratë, të lidhur dhe/apo të ndryshuar, ndërmjet palëve, subjekte të ligjit Nr.9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shqyrtimi i ankesave kundër gjobave të ZSHDA-së

  Sektori i Regjistrim-Certifikim dhe Ankimeve shqyrton ankesat që subjektet tregtare përdorues kanë ndaj gjobave të vendosura nga inspektorët e ZSHDA-së

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shqyrtimi i ankesave me objekt të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me të

  Shqyrtim ankese përmes së cilës autorët/trashëgimtarët e tyre ligjorë dhe çdo person tjetër mbajtës i të drejtave të lidhura me të drejtën e autorit pretendojnë për cënim të të drejtës së tyre nga një person/subjekt përdorues

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr