Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural"

 • Dhënie me qira e tokës bujqësore në pronësi të shtetit

  Vënia në efiçencë e tokave bujqësore shtetërore të lëna djerrë, për rritjen e prodhimit vendas

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB)

  Të gjitha Produktet për Mbrojtjen e Bimëve (PMB) që hyjnë dhe/ose përdoren në territorin e Republikës së Shqipërisë i nënshtrohen procedurës së regjistrimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rritja ose tregtimi i kafshëve

  Dhënia e licencës përfshin të gjithë procedurën administrative, që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë të ushtrojë tipin e veprimtarisë, (Tregti me shumicë e kafshëve të gjalla), në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave

  Dhënia e licencës përfshin të gjithë procedurën administrative, që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë të ushtrojë tipin e veprimtarisë, (Prodhim dhe/ose tregtimi materialit racor), në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Peshkim dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës së egër

  Dhënie e Lejeve për ushtrimin e aktivitetit të Peshkimit në det

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr