Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Drejtësisë"

 • Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

  Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen e çështjeve gjyqësore nëpërmjet numrit të protokollit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizimi i përkthyesve të jashtëm

  Ministri i Drejtësisë, brenda datës 15 dhjetor të çdo viti, miraton listën vjetore të përkthyesve të jashtëm të Ministrisë së Drejtësisë me të paktën tre përkthyes për çdo gjuhë komunikimi të përcaktuar në konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare, në të c ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për kompensim financiar dhe fizik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kompensimi me kërkesë të veçantë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim kopje dokumentacioni

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kompensim në ankand

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr