Shërbimet për "Ministria e Integrimit Europian"

  • ALterm - Baza e të Dhënave Terminologjike Anglisht - Shqip

    ALterm është bazë terminologjike shumëgjuhëshe e krijuar në procesin e përkthimit të Legjislacionit Europian në gjuhën shqipe dhe shërben si mjet i rëndësishëm përkthimi.

    Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

    Hyr