Sesioni juaj po skadon!


Vërtetim si punëkërkues i papunë

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik ju mundëson të gjeneroni dokumentin “Vërtetim si punëkërkues i papunë” me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore.

Ky shërbim elektronik i'u vjen në ndihmë qytetarëve të gjenerojnë dokumentin “Vërtetim si punëkërkues i papunë” me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore.

Vërtetimi ofrohet në kohë reale dhe me vulë elektronike për periudhën nga 1 Janar 2017 – Në Vazhdim

Për vërtetime të një periudhe më të hershme, shërbimi funksionon në formën e një aplikimi i cili trajtojet nga nëpunësit e SHKP. Pas trajtimit të aplikimit, vërtetimi i kërkuar do të përgatitet dhe do t'ju dërgohet në adresen e e-mail dhe në Hapësira Ime.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Karta e identitetit ose pasaporta biometrike; e nevojshme për t'u loguar në portalin e-Albania

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal
- Zgjidhni shërbimin "Vërtetim si punëkërkues i papunë"
- Klikoni butonin "Përdor"
- Zgjidhni periudhën për të cilën po e kërkoni vërtetimin.
- Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme.
- Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit.
- Vërtetimi i kërkuar ju shfaqet në ekranin tuaj.
Shtypni butonin Shkarko, për të marrë një dokument të vulosur elektronikisht

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë për periudhën 1 Janar 2017 – Në Vazhdim

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Kontakti
kontakt@shkp.gov.al