Sesioni juaj po skadon!


Faturat e energjisë elektrike

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, të gjenerojnë faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e energjisë elektrike dhe t'i paguajnë ato online

Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, të gjenerojnë faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e energjisë elektrike dhe t'i paguajnë ato online.Hapat e procedurës
Përdoruesit qytetar dhe bizneset për të gjeneruar faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e energjisë elektrike dhe nëse dëshirojnë t'i paguajnë ato online, duhet të ndjekin hapat e mëposhtëm:
-Regjistrimi në portalin qevritar e-albania
-Logimi në portal si qytetar (nëpërmjet Numrit Personal dhe Fjalëkalimit) ose si biznes (nëpërmjet Numrit Unik të Identifikimit (NUIS), gjithashtu i njohur si NIPT dhe fjalëkalimit)
-Vendosni kodin e klientit dhe shtypni butonin "Afisho"
-Zgjidhni butonin "Fatura" në qoftë se dëshironi të gjeneroni faturën. Faturën mund ta printoni ose ta ruani në formatin "PDF".
Nëse dëshironi të kryeni pagesën e faturës së energjisë elektrike shtypni butonin "Paguaj" dhe ndiqni hapat për të kryer pagesën.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë