Sesioni juaj po skadon!


Certifikatë personale

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat personale, të cilat merren në kohë reale nga Regjistri i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.

Shërbimi elektronik "Certifikatë personale" ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat personale, duke marrë ekstrakt nga Regjistri i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, në formën e certifikatës personale.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument identifikimi : Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike ( i nevojshëm për t 'u loguar në portal)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-albania
- Zgjidhni shërbimin "Certifikatë personale"
- Klikoni butonin "Përdor"

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Shkarko skedën ADISA