Sesioni juaj po skadon!


Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të shohin online gjobat e kontrollit në rrugë të DPSHTRR-së dhe t'i paguajnë ato online.

“Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR” është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të shohin online gjobat e kontrollit në rrugë të DPSHTRR-së dhe t'i paguajnë ato online.

Baza ligjore:
- Ligji nr. 8378, date 22.07.1998, Kodi Rrugor (i ndryshuar)
- VKM nr. 153, date 04.07.2000, Rregullore në zbatim të Kodit (i ndryshuar)

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokumenti i identifikimit të përdoruesit: kartë identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar në portalin e-Albania).

Hapat e procedurës
Për të marrë shërbimin online:
- Regjistrohuni si qytetar/biznes në portal
- Zgjidhni shërbimin "Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR”
- Klikoni butonin "Përdor"
-Zgjidhni mjetin për të cilin dëshironi të shikoni online gjobat e kontrollit në rrugë dhe klikoni butonin "Zgjidh" përkrah tij
-Nëse dëshironi të kryeni pagesën e gjobave të papaguara, shtypni butonin "Paguaj" dhe ndiqni hapat për të kryer pagesën.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kontakti
Adresat e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, dokumenti bashkëlidhur

Adresat e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor