Sesioni juaj po skadon!


Gjenerimi i Kartës së Shëndetit

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik ju mundëson të gjeneroni kartën e shëndetit me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore, pasi të keni aplikuar më parë për Kartë Shëndeti në portalin e-albania

Nëpërmjet shërbimit elektronik "Gjenerimi i Kartës së Shëndetit" shtetasit shqiptarë mund të gjenerojnë kartën e shëndetit me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore, pasi të kenë aplikuar më parë për Kartë Shëndeti në portalin e-albania

Bazuar në vendimin e Qeverisë, nr.307, datë 21.05.2014 për “Regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, identifikimi i personave të siguruar në skemën e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, bëhet me anë të Kartës së Shëndetit."Karta e Shëndetit është dokumenti që vërteton se mbajtësi i saj është person i siguruar dhe përfiton shërbimet shëndetësore pa pagesë. Karta është personale dhe e patjetërsueshme dhe shpërndahet pa asnjë pagesë apo tarifë shërbimi.

Dokumentacioni i nevojshëm
-Dokument i identifikimit të përdoruesit: Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar në portalin e-Albania).

Hapat e procedurës
- Regjistroheni si qytetar në portalin e-albania
- Zgjidhni shërbimin "Gjenerimi i Kartës së Shëndetit"
- Klikoni butonin "Përdor"
- Klikoni butonin "Shkarko" për gjenerimin e kartës së shëndetit me vulë elektronike

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit

Kostot
Pa pagesë

Kontakti
E-mail: info@fsdksh.com.al

Shkarko skedën ADISA
Lista e qendrave shëndetësore me adresat dhe kontaktet përkatëse për çdo qytet në Republikën e Shqipërisë