Sesioni juaj po skadon!


Kundërvajtjet rrugore

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundërvajtje rrugore të papaguara, nëse po, t'i paguajnë ato online

Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundërvajtje rrugore të papaguara, nëse po, t'i paguajnë ato online (Ligji Nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar).Hapat e procedurës
-Regjistrohuni në portal (si qytetar/biznes)
-Përdoruesi zgjedh automjetin që ka në pronësi dhe nëse ka gjoba të papaguara për kundërvajtje rrugore të cilat janë pasqyruar në sistemin e policisë së shtetit, ato do të shfaqen në ekran. Më pas ju mund t'i shikoni të dhënat për kundërvajtje rrugore, t'i printoni ose t'i ruani në formatin "PDF".
-Nëse dëshironi të kryeni pagesën e kundërvajtjes rrugore, shtypni butonin "Paguaj" dhe ndiqni hapat për të kryer pagesën.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë